top of page

Juridische kennisgeving.

Naam van de site: http://belgosapiens.be/

Publicatiedirecteur : Mathieu Lainé
E-mail : contact@belgosapiens.be

Contactgegevens:  

Brouwerij Ceres Belgium BVBA
5, rue du Travail
1400 Nijvel - België
Tél : +32 67 33 99 17
Rechtsvorm : SPRL
Bedrijfsnaam: Brasserie Ceres Belgique
BTW-nummer : BE 507 610 995

Accommodatie : www.ovh.com

Voorwaarden voor raadpleging

 

De gebruiker van de website erkent over de nodige vaardigheden en middelen te beschikken om toegang te krijgen tot deze site en hem te gebruiken. Hij erkent tevens kennis te hebben genomen van deze wettelijke kennisgeving en verbindt zich ertoe deze na te leven.

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie op zijn browsersoftware kan worden geïnstalleerd. Een cookie is een element dat de gebruiker niet identificeert, maar wordt gebruikt om informatie met betrekking tot het surfen van de gebruiker op de website vast te leggen. De gebruiker kan deze cookie desactiveren via de parameters in zijn browsersoftware.

Recht op toegang tot informatie

 

Overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, heeft de gebruiker recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, kan de gebruiker contact opnemen met de publicatiedirecteur.

 

Kopierechten

 

Deze gehele site valt onder de internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten, fotografische voorstellingen en video's.

Reproductie van het geheel of een gedeelte van deze site, op welke drager dan ook, is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de directeur van de publicatie.

Deze site is eigendom van Brasserie Ceres Belgium BVBA.

Algemene verkoopvoorwaarden: CGA - updated 2015

Biologisch certificaat : CEEB1503776_764420

bottom of page